RECONSTRUCTION OF PUBLIC BUILDINGS OF THE SOVIET ERA ON THE EXAMPLE OF THE CULTURE PALACE OF THE DONETSK COKE AND CHEMICAL PLANT IN DONETSK

DOI: 10.18503/2309-7434-2018-1(11)-28-33

download

Authors:

R.N. LIPUGA, candidate of Architecture, Assistant Professor of the department of Architectural Engineering and Design of Architectural Environment, Donbass
National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makeyevka, Ukraine

A.G. SAMCHENKO, student, Faculty of Architecture, Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makeyevka, Ukraine

E.I. BARKALOVA, student, Faculty of Architecture, Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makeyevka, Ukraine

Abstract: The purpose of the study is to identify the features of the reconstruction of public buildings of the Soviet era. The type of public building which is the palace of culture is being discussed in the article. It is widespread in the territory of the post-Soviet space. The volumetric-planning, compositional and constructive features of this type are shown in the article. The classification analysis of this type of building, the planning aspects, which are conditioned by the functional purpose of buildings, the basic prerequisites of reconstruction and methods are revealed in the article.

Key words: public buildings, palace of culture, reconstruction.

References

  1. Belenko, A.I. (1987). Vse o Donetske: Putevoditel’. Donetsk: Donbass.
  2. Dvorets kul’tury, novyy tip obshchestvennogo zdaniya. – URL: https://studopedia.ru/1_40692_dvorets-kulturi-noviy-tip-obshchestvennogo-zdaniya.html.
  3. Kayl’, A.N. (2009). Kapital’nyy remont, rekonstruktsiya, pereustroystvo i pe-replanirovka ob’ektov nedvizhimosti. Moscow: GrossMedia: ROSBUKh.
  4. Nikiforova, L.V. (2006). Dvorets v istorii russkoy kul’tury: opyt tipologii. Saint-Petersburg: Asterion.
  5. Obshchestvennye zdaniya v sovetskoy kul’ture 1917 – nachala 1930-kh. Arkhitektura i proektirovanie: Spravochnik. – URL: http://arx.novosibdom.ru/node/2357.
  6. Shagin, A.L., Bondarenko, Yu.V. , Goncharenko, D.F. & Goncharov, V.B. (2010). Rekonstruktsiya zdaniy i sooruzheniy. Moscow: Kniga po trebovaniyu.