CAUSES OF DAMAGE TO THE STEEL STRUCTURES OF OPEN CRANE TRESTLES

DOI: 10.18503/2309-7434-2019-2(14)-25-30

download

Authors:

S.А. NISCHETA, Associate Professor, candidate of Technical Sciences, Expert of the Expert Department of Buildings and Structures, LTD “Complex Projecting”,
Magnitogorsk, Russia

К.V. MARKOV, Head of the Expert Department of Buildings and Structures, LTD “Complex Projecting”, Magnitogorsk, Russia

Abstract: The article presents the observation results of bearing and protecting constructions for the bridge cranes with the lift capacity from 10 tons to 20 tons. The specific defects and damages have been detected. Recommendations to dispose them have been given.

Key words: observation, trestle, bridge crane, drop-hammer shop, column, crane beam, bracing, steel flooring, fence, cracks, damages.

References

  1. Boguslavskiy, P.E. (1961). Metallicheskiye konstruktsii gruzopod”yemnyh mashin i sooruzheniy. Moscow: MASHGIZ, 520 p.
  2. Nikolskiy, A.S. (1983). Otkrytyye kranovyye estakady. Moscow: MISI im. V.V. Kuybysheva, 41 p.
  3. Gorev, V.V. (2002). Metallicheskiye konstruktsii. Special’nyye konstruktsii i sooru-zheniya: 3 t. Moscow: Vysshaya shkola, 543 p.
  4. Nischeta, S.A. & Markov, K.V. (2017). Damageability rate for bridge cranes scrap yard. Architecture. Construction. Education, № 1 (9), pp. 87-93.
  5. Kikin, A.I. (1984). Povyshenie dolgovechnosti metallicheskih konstruktsiy promysh-lennyh zdaniy. Moscow: Stroyizdat, 301 p.
  6. Savinsev, I.G. & Shaprunov, V.V. (2015). Defekty otkrytyh kranovyh estakad: prichiny vozniknoveniya i sposoby likvidatsii. Promyshlennost’ i bezopasnost’. № 3 (90), pp. 102-104.
  7. Perelmuter, A.V. (2007). Nagruzki i vozdeystviya na zdaniya i sooruzheniya. Moscow: IASV, 478 p.
  8. Pichugin, S.F. (2014). Kranovyye nagruzki na stroitel’nyye konstruktsii. Poltava: LLC «ASMI», 504 p.