FLAT ROOF SYSTEM WITH RETENTION DRAINS

DOI: 10.18503/2309-7434-2020-2(16)-3-10

download

Authors:

MAREK KERVITCER, Ing., Ph.D. student, Faculty of Civil engineering, Brno University of technology, Czech Republic

TATIANA REBROVA, Ing. arch., Ph.D. student, Faculty of Civil engineering, Brno University of technology, Czech Republic

Abstract: The article deals with the system of flat roofs which slows down the runoff from large storm events by retention drains. During the critical time the system slows down the runoff, minimizes the impact on capacity characteristics of the sewer system and prevents it from being overloaded. The article describes factors influencing design of the system and its use in the context of sustainable rainwater management and green building.

Key words: retention roof, rainfall, drainage, sewer system, green roof.

References

 1. Zhabichka, Z. (2004). Water supply and sewerage [Vodovod a kanalizace]. Brno: ERA. ISBN 80-86517-67-5.
 2. Samek, O. Motivation to manage rainwater [Motivace k hospodaření s dešťovou vodou]. URL: https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/9961-motivace-k-hospodareni-s-destovou-vodou.
 3. Layers of green roofs. Design, Arrangement and Service Standards [Vegetační souvrství zelených střech. Standardy pro navrhování, provádění a údržbu]. Association for the creation and maintenance of landscaping, Special green roof section, 2019.
 4. Archive TOPWET s.r.o.
 5. Selnik, P., Bechkovsky, D. & Rebrova, T. Green and blue roofs as adaptation measures in urban planning from a rainwater management perspective [Zelené a modré střechy jako adaptační opatření v městské zástavbě z pohledu hospodaření se srážkovou vodou]. URL: https://stavba.tzb-info.cz/strechy/20393-zelene-a-modre-strechy-jako-adaptacni-opatreni-v-mestske-zastavbe-z-pohledu-hospodareni-se-srazkova-vodou.
 6. Janda, L. & Kervitcer, M. (2018). A New Solution for Slowing Down the Outflow of Intense Rainfall to Sewers [Nové řešení pro zpomalení odtoku přívalových srážek do kanalizace]. 42nd meeting of the Institute of Civil Engineering and the Departments of Building Structures of the Czech and Slovak Republics. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Veverzhi 331/95, 602 00. Brno, pp. 34-40. ISBN: 978-80-214-5715-7.
 7. Chalupka, K. & Svoboda, Z. (2009). Flat roofs: a practical guide [Ploché střechy: praktický průvodce]. Prague: Grada. ISBN 978-80-247-2916-9.
 8. Šutliak, S. & Plachý, J. (2020). Diagnostics of Flat Roofs with Flexible Sheets for Waterproofing. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 728, No 012004. doi:10.1088/1757-899X/728/1/012004.
 9. TNV 75 9011. (2013). Rainwater management [Hospodaření se srážkovými vodami]. Prague: Water Supply and Sewerage Association of the Czech Republic, 65 p.
 10. ČSN 75 6760. (2014). Internal sewerage [Vnitřní kanalizace]. Prague: Department of Technical Standardization, Metrology and State Testing, 52 p. Classification mark 75 6760.
 11. ČSN 73 1901. (2011). Roof structure – Fundamentals [Navrhování střech – Základní ustanovení]. Prague: Department of Technical Standardization, Metrology and State Testing, 56 p. Classification mark 73 1901.
 12. ČSN 73 3610. (2008). Design of tin elements [Navrhování klempířských konstrukcí]. Prague: Department of Technical Standardization, Metrology and State Testing, 72 p. Classification mark 73 3610.
 13. ČSN 73 0540-2. (2011). Thermal protection of buildings – Part 2: Requirements [Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky]. Prague: Department of Technical Standardization, Metrology and State Testing, 56 p. Classification mark 73 0540.